W Polsce wydanych jest ponad 5000 koncesji na wydobycie kopalin pospolitych – dzięki wykorzystaniu materiałów z recyklingu można ograniczyć wydobycie nowych surowców
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
© 2016 DROGTOM Sp. z o.o.
Firma Inżynieryjno – Drogowa
     [ SPRAWDŹ POCZTĘ ]

87-800 Włocławek, ul. Krzywa Góra 8/10
Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego
przez Sąd Rejonowy we Włocławku pod nr KRS 0000213348,
NIP 888 283 39 98, REGON: 911356269
kapitał zakładowy – wpłacony: 9.405.000,00 zł