Informujemy, iż w dniu 10 lutego 2015 r. Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie o zmianie adresu Spółki.

Dane identyfikacyjne Spółki tj. KRS, NIP, REGON nie uległy zmianie. W wystawianych fakturach oraz innych dokumentach prosimy o wskazywanie następujących danych:

Firma Inżynieryjno - Drogowa "DROGTOM" Sp. z o. o.
ul. Krzywa Góra 8/10
87-800 Włocławek
NIP 888-28-33-998
Kategoria: