O nas

Wychodząc naprzeciw potrzebom rozwijającej się gospodarki w zakresie sieci infrastruktury drogowej stworzyliśmy w roku 1994 firmę DROGTOM. 
Jakość wykonywanych usług pozwoliła nam na stworzenie nowoczesnego parku maszynowego oraz zatrudnienie kadry o wysokich kwalifikacjach.

Obecnie możemy poszczycić się zatrudnieniem 90 pracowników oraz sprzętem umożliwiającym wykonanie szerokiej gamy realizacji związanych z infrastrukturą drogową.

Naszym celem postawionym sobie już na etapie tworzenia spółki jest zapewnienie najwyższych standardów pracy oraz terminowości wykonywanych usług.

Dzięki temu wykonaliśmy w ostatnich latach szereg inwestycji drogowych. Zaliczyć do nich należy m. in.: Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy skrzyżowania Kapitulna- Długa- Wysoka we Włocławku, budowę ulic: Planty II, przedłużenia ulicy Ostrowskiej, a także ulicy ulicy Węglowej – Miłej we Włocławku. Oddaliśmy do użytku również wiele elementów infrastruktury drogowej takich jak np.: budowa ul. Lipowej w Chodczu, ciągu pieszego i parkingu w  Wieńcu, itd. Więcej informacji o inwestycjach znajduje się w dziale realizacje.

Jesteśmy ciągle otwarci i zainteresowani poszerzeniem kadry naszej firmy. Poszukujemy osób, które chciałyby pracować w dynamicznym przedsiębiorstwie stawiającym na stały rozwój swoich pracowników. Od kandydatów wymagamy zaangażowania, chęci podnoszenia swoich kwalifikacji, a także chcących i umiejących pracować w zespole. Posiadane maszyny i urządzenia zapewniają możliwość wykonywania czynności z zachowaniem przepisów BHP, a także na efektywne wykorzystanie czasu pracy. Aktualne informacje dotyczące ofert pracy znajdziesz w dziale praca.

Wszystkie przedstawione powyżej czynniki takie jak: doświadczenie zdobyte dzięki dotychczas zrealizowanym inwestycjom, wysoko wykwalifikowana kadra, a także nowoczesna baza sprzętowa pozwalają na wykonywanie zadań takich jak: budowa i remonty dróg kołowych oraz chodników, budowa i remonty kanalizacji deszczowej, zimowe utrzymanie dróg, a także wynajem sprzętu budowlanego.  Więcej informacji w dziale oferta

Wierzymy, że jesteśmy w stanie sprostać Państwa oczekiwaniom – zachęcając do współpracy w zakładce: kontakt znajdują się dane, które pomogą Państwu w razie pytań lub wątpliwości.

Kategoria: