Kruszenie gruzu w miejscu składowania

Naszymi klientami są zarówno gminy, jak i zakłady przemysłowe. Dla pierwszych recykling materiałów takich jak gruz z rozbiórek istniejących dróg, chodników czy budynków stanowi źródło pozyskania materiału przy poniesieniu minimalnych kosztów. Podkreślić należy, że takie wykorzystanie materiału pozwala wyeliminować koszty związane ze składowaniem odpadów na wysypisku śmieci.

Drugim źródłem pozyskania materiałów może być ogłoszenie wsród mieszkańców zbiórki elementów z rozbiórek. Dzięki temu gmina może zaoszczędzić środki wydawane dotąd na likwidację dzikich składowisk powstających chociażby w lasach. Źródłem pozyskania gruzu dla firm przemysłowych jest odpad powstający przy produkcji elementów betonowych. Dzięki przetworzeniu z odpadu otrzymujemy materiał doskonale nadający się do wykorzystania na warstwę podbudowy drogowej.

Dzięki opisanym powyżej możliwościom z naszych usług kruszenia materiałów skorzystały następujące podmioty:

Urząd Gminy Choceń

447 ton

Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim

650 ton

P.V. Prefabet Kluczbork Oddział we Włocławku

1110 ton

Przyjęcie gruzu betonowego

Posiadany park maszynowy pozwala nam przetwarzać gruz betonowy o dużych gabarytach na materiał po przetworzeniu nadający się do ponownego wykorzystania. Dlatego jesteśmy zainteresowani przyjęciem gruzu betonowego i zbrojonego. Składowanie na wysypiskach śmieci takiego odpadu jakim jest nieprzetworzony gruz ponosi za sobą dodatkowe koszty związane z utylizacją . Jeśli są Państwo zainteresowani naszą propozycją prosimy o kontakt.

Sprzedaż pokruszonego gruzu betonowego

Odpowiednio rozkruszony gruz betonowy może stanowić doskonały surowiec na nośną, ekonomiczną i ekologiczną podbudowę drogową. Materiał ten charakteryzuje się dobrymi właściwościami wytrzymałościowymi. Wykorzystanie tego materiału przy budowie, a także przebudowie i remontach dróg pozwala ograniczyć wydobycie naturalnych materiałów. Jest to bardzo istotne z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju, będącego jednym z priorytetów Unii Europejskiej. Kolejnym czynnikiem przemawiającym za tym materiałem jest jego konkurencyjna cena w porównaniu z naturalnymi kruszywami łamanymi.

Kategoria: