Realizacje

Zdając sobie sprawę z tego jak wiele jest jeszcze do zrobienia w dziedzinie infrastruktury drogowej przedstawiamy poniżej wybrane inwestycje drogowe zrealizowane przez Naszą Firmę w ciągu ostatnich 10 lat. Możemy poszczycić się zarówno zadaniami o dużym zakresie i wielkości robót, jak również mniejszymi inwestycjami, które są dla Nas równie ważne, gdyż odpowiadają na zapotrzebowanie społeczności lokalnych. Wierzymy, że każda z nich spowodowała poprawę warunków życia, tych dla których została wykonana. Dołożymy starań, by w najbliższym czasie kolejne odcinki infrastruktury drogowej przez Nas budowane przyczyniały się do zwiększenia potencjału gospodarczego Naszego Miasta i Regionu.

Budowa ulicy Planty na odcinku od ulicy Wiejskiej do ulicy Kapitulnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą
5,4 mln. zł.

Gmina Miasto Włocławek pod nadzorem Miejskiego Zarządu Dróg

2009

Przebudowa drogi gminnej – ul. Lipowa w Chodczu
1,2 mln. zł.

Urząd Miasta i Gminy Chodecz

2009

Budowa ulicy Węglowej – Miłej we Włocławku
3,4 mln. zł.

Miejski Zarząd Dróg we Włocławku

2008

Budowa ulicy łączącej ul. Polną z ul. Okrężną ze skrzyżowaniem ulic Polna- Żytnia wraz z infrastrukturą techniczną
2,6 mln. zł.

Miejski Zarząd Dróg we Włocławku

2008

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Słone
1,9 ml. zł.

Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim

2007/2008

Połączenie ul. Ostrowskiej z ul. Okrężną i ul. Św. Antoniego – I etap – Przebicie ul. Ostrowskiej
6,0 mln. zł.

Miejski Zarząd Dróg we Włocławku

2007/2008

Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy skrzyżowania Kapitulna- Długa- Wysoka we Włocławku
1,5 mln. zł.

Miejski Zarząd Dróg we Włocławku

2007

Remont i modernizacja drogi krajowej nr 1 w granicach m. Włocławek. Przebudowa drogi krajowej nr 1 w granicach administracyjnych miasta Włocławka
7,5 mln. zł.

Miejski Zarząd Dróg we Włocławku

2007

Budowa ciągu pieszego i parkingu w centrum wsi Wieniec
0,8 mln. zł.

Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim

2006

Kategoria: