Informujemy, że w dniu 31.12.2014r. na podstawie art. 492 §1 pkt 1 KSH, nastąpiło połącznie dwóch spółek tj. Firmy Inżynieryjno-Drogowej „DROGTOM” Sp. z o.o. i Przedsiębiorstwa Robót Drogowych „SPEC–DRÓG” Sp. z o.o., które funkcjonują już jako jedna jednostka pod nazwą Firma Inżynieryjno–Drogowa „DROGTOM” Sp. z o.o. z siedzibą 87-800 Włocławek ul. Al. Kazimierza Wielkiego 1B, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000213348, NIP 888-28-33-998, REGON 911356269.

Nadmieniamy, że ustał byt prawny Przedsiębiorstwa Robót Drogowych „SPEC-DRÓG” Sp. z o.o.
Wszystkie prawa i obowiązki, które przysługiwały spółce Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „SPEC-DRÓG” Sp. z o.o. przysługują obecnie Firmie Inżynieryjno-Drogowej „DROGTOM” Sp. z o.o. na podstawie art. 494 § 1 KSH.
Kategoria: