Czy wiesz, że ...

Technologie recyklingu

Zrównoważony rozwój stanowi jeden z głównych celów polityki Unii Europejskiej. Recykling materiałów jest jednym z kluczowych jej elementów

Park maszynowy

Każdy wie jak ważne jest posiadanie odpowiedniego sprzętu w życiu codziennym – bez niezawodnego samochodu, komputera czy telefonu komórkowego wykonywana praca staje się uciążliwa, mecząca i niewydajna. Wierzymy, że czynnikiem niezbędnym do zapewnienia wysokiej jakości i terminowości realizacji przedsięwzięcia jest odpowiednia baza sprzętowa. 

Zmiana adresu Spółki

Super User
Kategoria:

Informujemy, iż w dniu 10 lutego 2015 r. Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie o zmianie adresu Spółki.

Dane identyfikacyjne Spółki tj. KRS, NIP, REGON nie uległy zmianie. W wystawianych fakturach oraz innych dokumentach prosimy o wskazywanie następujących danych:

Firma Inżynieryjno - Drogowa "DROGTOM" Sp. z o. o.
ul. Krzywa Góra 8/10
87-800 Włocławek
NIP 888-28-33-998

Rzetelna Firma

Super User
Kategoria:

Od 30-03-2012 r. nieprzerwanie uczestniczymy w programie Rzetelna Firma i udostępniamy szereg informacji świadczących o naszej wiarygodności.

Na życzenie naszych kontrahentów i klientów udostępniamy informacje rejestrowe, dane o osobach decyzyjnych w firmie oraz uzyskanych osiągnięciach.

Więcej informacji

Połączenie Spółek

Super User
Kategoria:

Informujemy, że w dniu 31.12.2014r. na podstawie art. 492 §1 pkt 1 KSH, nastąpiło połącznie dwóch spółek tj. Firmy Inżynieryjno-Drogowej „DROGTOM” Sp. z o.o. i Przedsiębiorstwa Robót Drogowych „SPEC–DRÓG” Sp. z o.o., które funkcjonują już jako jedna jednostka pod nazwą Firma Inżynieryjno–Drogowa „DROGTOM” Sp. z o.o. z siedzibą 87-800 Włocławek ul. Al. Kazimierza Wielkiego 1B, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000213348, NIP 888-28-33-998, REGON 911356269.

Nadmieniamy, że ustał byt prawny Przedsiębiorstwa Robót Drogowych „SPEC-DRÓG” Sp. z o.o.
Wszystkie prawa i obowiązki, które przysługiwały spółce Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „SPEC-DRÓG” Sp. z o.o. przysługują obecnie Firmie Inżynieryjno-Drogowej „DROGTOM” Sp. z o.o. na podstawie art. 494 § 1 KSH.